ЧЕРНО МОРЕ ОЛЕАНДЪР ПРЕС/ BLACK SEA OLEANDER PRESS

Black Sea Oleander Press is a husband and wife team offering high quality literary translations  of all genres of Bulgarian texts into English. We also offer editing services to publishers and translated authors. Черно Море Олеандър Прес предпага  висококачествени литературни преводи на всички жанрове на Български текстове във английски. Ние също предлагаме редактиране на вече преведени текстове.

kids and greece 173.jpg
 
 

0447989897806

©2017 by Oleander Press. Proudly created with Wix.com