ОЛЕАНДЪР ПРЕС НА ЧЕРНО МОРЕ/ BLACK SEA OLEANDER PRESS

Black Sea Oleander Press is a Bulgarian registered Publishing House run by Anna and Christopher Buxton - a husband and wife team offering high quality literary translations  of all genres of Bulgarian texts into English and English into Bulgarian We also offer editing services to publishers and translated authors. Олеандър Прес, една регистрирана в България издателска къща, предпага  висококачествени литературни преводи на всички жанрове на Български текстове във английски. Ние също предлагаме редактиране на вече преведени текстове.

kids and greece 173.jpg